Avskrivningsbeslut-Tillsyn driftsäkerhet på landsbygden

Huvudärende/Projektärende 17-8590.

Nedanstående tillsynsärenden har avskrivits efter att myndigheten under 2017 inledde ett arbete med att kartlägga driftsäkerhet på landsbygden. Läs mer här