Beslut om ändring av telefoninummerplanen - 17-5391