Avskrivningsbeslut Telia - tillsyn signaleringssystem 7 - dnr 18-5042