2020


PTS och Danish Energy Agency har enats om ett temporärt koordineringsavtal för frekvensbandet 3400-3800 MHz fram till och med 31 december 2020.

4 november 2020


PTS avskriver samtliga ärenden från vidare handläggning.

11 september 2020


8 september 2020


8 september 2020


8 september 2020