Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 19-11976

PTS bedömer att de åtgärder som Telenor har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

Telenor rapporterade integritetsincidenter till PTS i början av hösten 2019. Incidenterna handlade om att obehöriga under en längre tid haft tillgång till ett stort antal abonnentuppgifter i operatörernas säljstödsystem.