Beslut – avskrivning av tillsyn med anledning av driftstörning som gjorde det omöjligt att nå 112,1177 och 90 000 via iptelefonitjänster den 17-22 december 2019 - Dnr: 20-1301

Då Telenor har vidtagit åtgärder för att upprätthålla ip-tjänstens kontinuitet och tillgänglighet bedömer PTS att bolaget har gjort tillräckligt och avslutar därför sin tillsyn.

Incidenten innebar att Telenors kunder i hela landet under perioden 17-22
december 2019 drabbades av störningar avseende ip-baserad telefoni.
Abonnenter påverkades av störningarna på så sätt att de inte gick att nå 112,
1177 och 90 000 med ip-baserad telefoni. När kunden ringde dessa nummer
gavs en upptagetton.