Beslut - avskrivning av tillsyn BankID - Dnr: 21-2291

Beslut om avskrivning av tillsyn med anledning av driftstörningar i den betrodda tjänsten BankID.