Beslut – avskrivning av tillsyn Telenor Dnr 20-3149-16

Beslut om avskrivning av tillsyn.