Beslut – avskrivning av tillsyn Telia Dnr 20-3144-31

Beslut om avskrivning av tillsyn.