Beslut om sanktionsavgift - dnr 23-1722

Beslut om sanktionsavgift enligt 7 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).