Föreläggande vid vite Telia - dnr 21-757

PTS förelägger Telia på grund av brister i sin efterlevnad av regler om lagring av NAT-uppgifter. Telia ska vidta rättelse senast den 1 april 2021.