Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Här visar vi ett antal dokument av typen domar. Längst ner kommer sedan en länk till söksidan där man per automatik har en filter för domar aktiverat när man följer länken. 


Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott.

18 december 2018


Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


19 november 2018


25 oktober 2018


Förvaltningsrätten avslår Telia Company AB:s överklagande.

25 oktober 2018