FR: TeliaSonera ./. PTS - Beslut om föreläggande om prisreglering gällande elektronisk kommunikation

Den 24 april 2013 förelade PTS TeliaSonera att sänka sina priser för hyra av kopparaccesser (LLUB). Efter att TeliaSonera överklagat föreläggandet återkallade bolaget sitt överklagande. Förvaltningsrätten har avskrivit målet från vidare handläggning.