FR: Teracom AB ./. PTS - Beslut om skyldigheter gällande broadcasting

PTS beslöt den 10 juni 2013 om SMP-skyldigheter på marknaderna för utsändning av fri-tv via marknät och nationell analog ljudradio via marknät.

Teracom överklagade besluten.

Förvaltningsrätten har den 12 december 2013 avskrivit målen från vidare handläggning med anledning av att Teracom återkallat sitt överklagande.