KR: Tele2 Sverige AB ./. PTS, Dom omprövning av debiteringsbeslut angående årlig avgift enligt lagen om elektronisk kommunikation