FR: Asgari of Sweden AB ./. PTS, mål nr 24317-16, skyldighet att betala kostnader för provning av radioutrustning

PTS ålade Asgari of Sweden AB att betala myndighetens kostnader för provning av viss radioutrustning, vilken visade sig inte uppfylla väsentliga krav. Asgari överklagade PTS beslut. FR har avslagit överklagandet.