FR: Borderlight AB ./. PTS m.fl., mål nr 6928-16; tillträde till ledningar i byggnader med stöd av 4 kap. 13 a § LEK

Borderlight AB ansökte om att PTS, med stöd av 4 kap. 13 a § LEK, skulle ge Borderlight tillträde till vissa ledningar i fastigheter som ägs av Uppsalahem AB. PTS beslutade den 9 mars 2016 att avslå Borderlights begäran om tillträde till ledningar i fastigheter.

Borderlight överklagade PTS beslut. FR avslår Borderlights överklagande.