FR: Tele2 ./. PTS m.fl., överklagande av upphävande av skyldigheter på marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet mål nr 7657-17