2018


Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandena från Hi3G Access AB (Tre) och Tele2 Sverige AB (Tele2).

23 oktober 2015


Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet från TeliaSonera AB och TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) och bifaller överklagandet från Tele2 Sverige AB (Tele2). Förvaltningsrätten ändrar därmed PTS beslut i vissa delar.

23 oktober 2015


9 juni 2015


15 maj 2015


Kammarrätten avslår överklaganden från Hi3G Access AB och TeliaSonera Mobile Networks AB.

8 maj 2015


De överklagade besluten.

20 mars 2015


10 mars 2015


3 mars 2015


24 februari 2015


24 februari 2015