KR: Dom i fråga om inhibition, PTS ./. Huawei Technologies Sweden AB (mål nr 7432-20)

Kammarrätten bifaller PTS överklagande.

Kammarrätten bifaller PTS överklagande och upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål rörande villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet vid auktion av tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.