Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Här visar vi ett antal dokument av typen domar. Längst ner kommer sedan en länk till söksidan där man per automatik har en filter för domar aktiverat när man följer länken. 


Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandena från Hi3G Access AB (Tre) och Tele2 Sverige AB (Tele2).

23 oktober 2015


Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet från TeliaSonera AB och TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) och bifaller överklagandet från Tele2 Sverige AB (Tele2). Förvaltningsrätten ändrar därmed PTS beslut i vissa delar.

23 oktober 2015


Beslut från Kammarrätten i Stockholm: Hi3G Access AB ./. Tele2 Sverige AB; tvistlösning, fastställande av priser för terminering av samtal i mobila nät för perioden den 1 juli 2009 - den 30 juni 2010 - beslut att avskriva målet från vidare handläggning.

19 november 2015


23 november 2015


7 december 2015