Faktablad


14 mars 2016


30 april 2014


30 april 2014


30 april 2014


30 april 2014


17 februari 2014


17 februari 2014


20 mars 2014


14 maj 2014


26 juni 2014


27 april 2015


4 maj 2015


Goda råd om hur du kan förbättra din inomhustäckning.

5 maj 2015


28 december 2015


28 december 2015


Faktabladet uppdaterades senast 2007-06-01.

1 juni 2007


3 januari 2006


2 september 2016


17 oktober 2016


Den 1 juli 2016 börjar EU:s förordning 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) att tillämpas i Sverige.

3 juni 2016