Faktablad - Personalplanering inför höjd beredskap - PTS-F-2019:1

Vid situationer då beredskapen höjs ska totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer kunna tillgodoses. För att driva nät och tjänster behövs personal.

Faktabladet beskriver vilka regler som styr operatörernas planeringsarbete inför höjd beredskap samt innehåller en checklista som ska underlätta personalplaneringen.