Faktablad - Användning av hörseltekniska hjälpmedel där det inte krävs tillstånd - PTS-F-2018:10