Faktablad - Information om amatörradiotillstånd PTS-F-2021:1