Faktablad - Riktantenn – en möjlig lösning för att få mobiltäckning inomhus - PTS-F-2017:4