Faktablad - Undantag från tillståndsplikt vid användande av riktantenn i 800 MHz-bandet - PTS-F-2017:5