Information om amatörradiotillstånd - PTS-F-2018:7