Information om ändringar för kortdistansradio - PTS-F-2018:8