Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter PTSFS 2023:4

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024