PTSFS 2022:1 Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner