PTSFS 2018:1 Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (20018:1) om spektrumauktioner