Telefoni & internet


Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur.

7 maj 2021


Post- och telestyrelsen föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, följande med stöd av 7 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

7 maj 2021


25 februari 2020


17 december 2019


21 december 2018


17 december 2018


21 december 2017


Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


18 oktober 2016


10 juni 2015