Telefoni & internet


18 oktober 2016


10 juni 2015


Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

25 juni 2014


25 juni 2014


18 februari 2014


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

11 december 2013


20 juni 2013


18 mars 2013


Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2012.

7 november 2012


24 februari 2012