PTSFS 2021:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Post- och telestyrelsen föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, följande med stöd av 7 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).