PTSFS 2022:3 - Föreskrifter om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

Ta del av PTS sammanställning av inkomna remissvar och analys av dessa.