PTSFS 2022:4 - Föreskrifter om nummerportabilitet

Ta del av PTS sammanställning av inkomna remissvar och analys av dessa.