PTSFS 2022:8 - Föreskrifter om skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning

Ta del av PTS sammanställning av inkomna remissvar och analys av dessa.