Upphävda föreskrifter


1 juni 2023


13 juni 2022


Ersättningsföreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.

16 december 2021


29 oktober 2021


21 december 2020


17 december 2020


3 april 2020


25 februari 2020


19 december 2019


17 december 2019


2 januari 2019


21 december 2018


17 december 2018


19 september 2018


19 juni 2018


19 juni 2018


1 februari 2018


21 december 2017


Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


Denna författning trädde i kraft den 1 april 2017.

7 mars 2017


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

1 juli 2016


23 december 2015


10 juni 2015


18 februari 2014


12 december 2013


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

11 december 2013


20 juni 2013


18 mars 2013


Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2012.

7 november 2012


24 februari 2012


30 december 2011


PTS allmänna råd om hur den eller de postoperatörer som utsetts att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § postlagen (1993:1684) bör tillhandahålla postutdelning.

21 november 2011


31 oktober 2011


Denna ändring i PTS föreskrifter PTSFS 2004:7 träder i kraft 1 oktober 2011.

16 september 2011


13 december 2010


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

20 september 2010


4 maj 2010


22 oktober 2009


22 oktober 2009


30 juni 2009


1 oktober 2008


30 juni 2008


29 juni 2007


3 maj 2007


21 december 2006