PTSFS 2003:3 - PTS föreskrifter om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet