PTSFS 2008:1 - PTS föreskrifter om spektrumauktioner

Dessa föreskrifter har ändrats genom PTSFS 2010:5, PTSFS 2016:2 och PTSFS 2020:2.