PTSFS 2008:2 - PTS föreskrifter om nödsamtal

Dessa föreskrifter ändras den 1 december 2011 av PTSFS 2011:4.

Remiss av nödsamtalsföreskrifter - 07-7892 - 7 april 2008