PTSFS 2009:1 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2005:3) om abonnentuppgifter

Dessa föreskrifter ändrar PTSFS 2005:3.