PTSFS 2017:1 - Föreskrifter om ändring av föreskrifter (2015:4) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Denna författning trädde i kraft den 1 april 2017.

Föreskrift PTSFS 2015:4