PM


20 december 2019


20 december 2019


Enligt PTS regleringsbrev ska myndigheten följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd. Detta är en uppdatering av den sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad som PTS redovisade till Näringsdepartementet (Infrastrukturdepartementet) i mars 2019. Underlaget har inhämtats från respektive stödgivande myndighet, dvs. Jordbruksverket och Tillväxtverket.

1 oktober 2019


En vägledning om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens.

17 juni 2019


25 mars 2019


12 december 2018


27 februari 2018


15 februari 2018


Gemensamma rutiner och principer.

23 februari 2011


23 december 2016