Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. I inriktningsplanen kommuniceras bland annat hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.

Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar. Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Aktuella uppdateringar

PTS har under hösten öppnat upp frekvenserna 3760-3800 MHz och 24,25-25,1 GHz för nytilldelning av lokala tillstånd utan urvalsförfarande. Tillstånden möjliggör lokala 5G-tillämpningar inom exempelvis industri, lager och sjukhus.

Ytterligare 480 MHz har frigjorts för bland annat wifi-nät, då PTS har öppnat upp frekvensbandet 5945-6425 MHz för trådlösa lokala radioaccessnät (WAS/RLAN) med undantag från tillståndsplikt.

Regeringen har förlängt beslutet att frekvensbanden 703-713 MHz och 758-768 MHz får upplåtas för TV-sändningar som kräver tillstånd enligt Radio- och TV-lagen (2010:696) till och med 31 december 2023.

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren:

  • 900 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2023.
  • 1500 MHz-bandet – Tidpunkt för tilldelning ej bestämd.
  • 1800 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2025 eller senare.
  • Banden 2,1 GHz och 2,6 GHz – Tilldelning är planerad till 2023.
  • Bandet 25,1-27,5 GHz - Tilldelning är planerad till 2025 eller senare.                              

I inriktningsplanen förekommer också noteringar i de frekvensband där möjlighet till testverksamhet ges. För testverksamhet relaterad till 5G-utveckling har PTS även tagit fram en särskilt spektrumplan. 

Ta del av spektrumplan för 5G-tester

PTS deltar i internationellt arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för Sveriges vidkommande. EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna.

Excel-version av planen för lättare sökning och filtrering

För att underlätta möjligheten till filtrering och sökning i Inriktningsplanen publiceras också en version av dokumentet i Excel-format.

PTS avser att uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Tor Eriksson, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 73