Rapporter


24 april 2015


15 april 2015


15 april 2015


14 april 2015


2 april 2015


31 mars 2015


26 mars 2015


24 mars 2015


19 mars 2015


16 mars 2015


Rapporten har uppdaterats med korrigerad täckningsinformation för 4G 10 Mbit/s.

2 mars 2015


24 februari 2015


20 februari 2015


19 februari 2015


13 februari 2015


7 januari 2015


20 november 2014


27 maj 2014


Strategi på lång sikt samt förändringar på kort sikt.

24 april 2014