Rapporter


21 april 2017


19 april 2017


7 april 2017


4 april 2017


31 mars 2017


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

20 mars 2017


18 mars 2017


16 mars 2017


16 mars 2017


15 mars 2017


10 mars 2017


1 mars 2017


27 februari 2017


22 februari 2017


21 februari 2017


13 februari 2017


30 januari 2017


20 januari 2017


PTS har tagit fram en vägledning för upphandlare och leverantörer av informations- och kommunikationsteknik (IKT), för att underlätta hantering av tillgänglighetskrav vid offentlig eller privat upphandling. Vägledningen anger hur tillgänglighetsstandarden EN 301 549 kan tillämpas.

22 december 2016


EU har fastställt ett mål om att alla medborgare ska ha tillgång till internethastigheter på minst 30 Mbit/s år 2020. PTS har genomfört en pilotstudie som visar att det finns lösningar även för hushåll som bor där infrastrukturen i dag inte är tillräcklig.

19 december 2016