Gemensam nordisk ståndpunkt gällande Digital Single Market

De nordiska regleringsmyndigheterna för elektronisk kommunikation har tagit fram en gemensam ståndpunkt gällande strategin för “Digital Single Market” (DSM), som EU-kommissionen gick ut med i maj 2015.