Konkurrenstillsyn - andra halvåret 2015 - PTS-ER-2015:32